Ulriksgatan 10-18

Till våra hyresgäster på Ulriksgatan 10-18.

Söderlunds Rör kommer att trappa ner verksamheten under juli månad gällande bergvärmearbetena.

Under vecka 29 och 30 kommer inga arbeten pågå inom lägenheterna.

Rörarbeten i trapphus 17 kommer att pågå vecka 28 och 31.

Vissa markarbeten kommer dock fortgå under perioden.

Vecka 32 startas arbetena upp igen.

Information gällande dessa arbeten kan ni få av montören Mikael 073-049 65 03 eller av arbetsledare Gunnar Svensson 070-674 24 08.