Så fungerar kösystemet

Sedan drygt ett år tillbaka är kösystemet hos Östhammarshem webbaserat. Detta innebär att du som sökande själv registrerar dig på vår hemsida och sedan anmäla intresse för den/de lägenhet/-er som är publicerad/-e på vår hemsida .

För varje dag du står i kö samlar du ett poäng. Av den anledningen är det bra att registera dig som sökande även om du i nuläget inte har ett behov av lägenhet. Antalet köpoäng avgör på vilken plats du hamnar i samband med att du anmäler intresse för en lägenhet. Efter det att publiceringstiden gått ut skickas erbjudanden till den/de som ligger först i tur vad gäller flest köpoäng förutsatt att den/de inte har några betalningsanmärkningar och i övrigt uppfyller våra kriterier för att få hyra en lägenhet. Det är därför viktigt att du anger korrekta uppgifter i din ansökan och att uppdatera dem då och då, både vad gäller anställning eller studier som telefonnummer och e-postadress. Kom också ihåg att ange på vilket sätt du vill bli kontaktad, via brev eller e-post.

Du kan endast anmäla intresse för tre lägenheter samtidigt. Tackar du nej eller inte svarar alls till tre erbjudanden under sex månader så utestängs du från möjligheten att skicka intresseanmälan kommande sex månader. Tänk därför noga igenom vilken/vilka lägenhet/-er du verkligen är intresserad av. Du förlorar inte dina köpoäng under sexmånadersperioden.

När du får ett erbjudande är det viktigt att du bokar tid för visning med den som står som kontaktperson. Oftast är det den nuvarande hyresgästen som visar men ibland är det även våra fastighetsskötare. Efter att du varit och tittat på lägenheten tackar du ja eller nej till erbjudandet. Tackar du ja och står först i tur (eller om person som står före i turordningen tackar nej) tittar vi närmare om du uppfyller kriterierna för att beviljas ett hyreskontrakt. Svarar du inte alls ser vi det som ett nej och går vidare med nästa persosn som står i tur.

För att behålla dina köpoäng måste du gå in på din sida minst en gång om året. Har du inte gjort det faller du ur kösystemet och måste börja om från början vad gäller att samla poäng.

Ibland får vi frågan varför man inte lyckas med registreringen. Det kan bero på att man redan är registrerad hos oss och ska därför inte göra det en gång till utan istället logga in sig. Har man då inte angivit föredraget kontaktsätt (brev eller e-post) kan inte systemet generera ett brev eller e-postmeddelande med nytt lösenord. Ring då oss så hjälper vi er med nytt lösenord.

För de som bor i någon av våra hyreslägenheter i dag är det också det webbaserade systemet som gäller om man önskar byta lägenhet. Man loggar in sig och anger sig som sökande för att samla köpoäng. Inloggningsuppgifter framgår av hyresavin. När man på hemsidan ser en lägenhet som man är intresserad av anmäler man sitt intresse och konkurrera på lika villkor med övriga sökanden. Vi har inga förturer då de enbart bygger på subjektiva bedömningar vilket i förlängningen blir ohållbart. Vid byte gäller ingen uppsägningstid utan man lämnar sin lägenhet när tillträde ska ske till den nya lägenheten. Visar det sig att inflytt ligger nära i tid till att erbjudande går ut och man tackar ja kan man räkna med att få betala hyra för såväl den nuvarande lägenheten som den nya i en månad. Detta med anledning av att vi med all sannolikhet inte hinner få in en ny hyresgäst till den lämnade lägenheten då det tar tid med publicering mm.

För den som inte själv eller via släkting har tillgång till dator finns alltid möjlighet att kontakta oss via brev eller telefon.