Uthyrningsregler

För att bli registrerad som sökande ska en fullständig bostadsansökan göras.

I ansökan godkänner Du att kreditkontroll och kontroll med tidigare hyresvärd (som alltid görs för nya kunder) får genomföras.

Normalt tillämpas följande grundkrav för att erhålla ett hyreskontrakt hos Östhammarshem:

  • Fast arbete eller annan långsiktig försörjning, till vilket räknas pension, varaktigt sjukbidrag, arbetslöshetskassa (om Du som sökande har minst 150 dagar kvar)
  • studier på universitet/högskola (krav antagningsbesked)
  • Inga hyresskulder
  • Inga störningar i tidigare boende
  • Inga betalningsanmärkningar eller skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten
  • Vid bedömda risker i betalningsförmågan (t ex låg lön) kan borgen från person med ekonomiska förutsättningar accepteras.

Omflyttning

Byte av lägenhet inom Östhammarshem får normalt ske först efter 1 års boendetid.

  • Byte får inte ske om det finns en skuld i boendet.
  • Vid eventuellt överslitage som upptäcks vid förbesiktning av lägenheten ska reglering av kostnaden ske före bytet.
  • Vid grav vanvård av lägenheten får byte ej ske, ej heller om störningar förekommit.

- Byte mellan samma storlek av lägenhet inom samma område godkänns ej.