Folksam hemförsäkring

Vi samarbetar med Folksam gällande hemförsäkring Bas för hyresrätter.

Premien för våra hyresgäster är f n 55:-/månad.

Från 2016-01-01 blir premiekostnaden 56:-/månad.

Vidare information finns att få hos Folksam på www.folksam.se

eller telefon Folksam kundservice  0771 - 950 950.

Läs gärna även denna information;

http://www.folksam.se/forsakringar/hemforsakring/hyresrattsforsakring/1.102809