Folksam hemförsäkring

Vi samarbetar med Folksam gällande hemförsäkring Bas för hyresrätter.

Premien för våra hyresgäster är f n 59:-/månad.

 

Vidare information finns att få hos Folksam på http://www.folksam.se/forsakringar/hemforsakring/hyresrattsforsakring/1.102809

eller telefon Folksam kundservice  0771 - 950 950.