Arbeten Ulriksgatan

Det bullrar mycket på Ulriksgatan just nu, särskilt på morgnarna, då vi håller på att riva soprum och sopnedkast.

Detta är nödvändigt att genomföra för att kulvertjobben inför bergvärmeinstallationen är beroende av att dessa rivningsarbeten blir utförda i tid.

Snickarna och hantverkare på plats kan tillhandahålla öronproppar för dem som önskar få.

När arbetena kommer igång i lägenheterna kan vi enklare styra just borrningar m.m. till lite senare på morgonen.

Vi beklagar detta omak och det är givetvis vår önskan att alla kan uppleva detta så bra som möjligt och förståelse för att entreprenörernas arbeten det inte alltid passar allas enskilda scheman.

Soliga hälsningar från Östhammarshem!