Varmvatten och värmeavstängning Alunda

Värme- och varmvattenavstängning i Alunda på adresserna Parkvägen, Marmavägen, Torpvägen och Trädgårdsbäcken i Alunda kommer att ske den 16 maj 8.00 - 16.00. Avstängningen berör inte kallvatten.