Kvalitetssäkring enligt ISO

Vi är ett kvalitetscertifierat företag enligt ISO 9001 och miljöcertificerade enligt ISO 14001och vårat kvalitetsarbete förbättras och är under ständig utveckling.

Vi har därmed ett integrerat arbetsmiljösystem för vår verksamhet.

Vårt kvalitets- och miljötänkande har fortsatt prioritet.

Vi genomför årligen interna revisioner och blir även granskade av externa revisorer under året.

Vår kvalitetspolicy

  • Våra kunder skall vara nöjda kunder som rekommenderar oss till andra och återkommer till oss.
  • Vi strävar efter rätt kvalitet och trygghet i boendet och detta skall prägla vårt arbete.
  • Vi skall vara enkla, tydliga och effektiva i vårt budskap.

Läs mer om vår miljöpolicy under vår miljösida