Organisationsplan

I högerkolumnen finner du vår organisationsplan.

Förutom de administrativa medarbetarna har vi våra fastighetsreparatörer ute på de olika orterna.Vår organisation