Organisationsplan

OBS! Ny organisationsplan lanseras inom kort ( våren 2019 )

I högerkolumnen finner du vår organisationsplan.

Förutom de administrativa medarbetarna har vi våra bovärdar ute på de olika orterna.