Stiftelsen Östhammarshems styrelse

Stiftelsen Östhammarshems styrelse består av följande personer:

Ordförande:

Örjan Mattsson

Vice ordförande:

Allan Kruukka

Ledamöter:

Margareta Widén Berggren

Ingvar Skönstrand

Camilla Strandman

Bjarne Tötterman

Ylva Lundin

Ersättare:

Paul Sandberg

Peter Lydell

Ann Wendel

Nina Iversen

Pär-Olof Olsson

Christina Carlsson

Stefan Larsson