Stiftelsen Östhammarshems styrelse

Stiftelsen Östhammarshems styrelse består av följande personer:

Ordförande:

Örjan Mattsson

Vice ordförande:

Allan Kruukka

Ledamöter:

Margareta Widén Berggren

Ingvar Skönstrand

Bertil Alm

Inge Gustafsson

Mikael Myhrberg

Ersättare:

Paul Sandberg

Lisa Norén

Ida Adolfsson

Nina Iversen

Roine Johansson

Yvonne Wahlbeck Bertilsdotter

Emil Söderberg