Om oss

Bergvärme Etapp2 Ulriksgatan

Ulriksgatan

2014-04-14 | Skribent: Östhammarshem

Då drar vi igång Etapp2 i vårat omfattande projekt att konvertera värmen till bergvärmebas på Ulriksgatan.

Etapp1 bestod av Ulriksgatan 4-6 och är nu klart och i drift.

Etapp2 består av Ulriksgatan 10-18 och påbörjas den 22 april.

I trapphusen kommer ritningar att sättas upp vilka ytor i lägenheterna som Söderlunds/Högbergs Rör kommer att behöva komma åt.

Det är alltså Söderlunds/Högbergs Rör som får vårat förtroende att utföra dessa konverteringsarbeten.

Vid frågor gällande detta kan ni nå entreprenören direkt 

på telefon 0293-227 30 eller till oss på telefon 0173-425 50.