Om oss

Dags för våra hyresgäster att säga sitt!

Enkät-smileys, en glad,en medel, en ledsen

2014-11-03 | Skribent: Östhammarshem

Då har det åter blivit dags för vår hyresgästenkät.

Detta är en rutin vi har, där vi vartannat år genomför ScandInfos marknadsundersökning för att få veta vad våra hyresgäster tycker om oss och servicen och även kunna ta del av förbättringsområden samt tillfredställande områden.

Enkäten hemskickas till Er med post och detta sker under vecka 45 och vi ser gärna att Ni alla svarar på denna inom kort.

Möjligheten att svara via webben finns också och inloggningsuppgifter finner ni i enkäten, där finns även möjligheten att ta del av enkäten på fler språk.

I årets enkät finns åter möjligheten att vinna en hyresfri månad genom att ge oss förslag på ett nytt namn för vår kundtidning som vi idag kallar för "Östhammarshem informerar".

I 2012-års enkät fanns samma möjlighet till vinst och då efterlyste vi en slogan,

vavid vi fann " Vi skapar hem ~ inte bara bostäder" som vinnare och en lycklig hyresgäst fick en hyresfri månad.

Så fatta pennan eller logga in på web-sidan och ge oss Dina svar och synpunkter.

Er feedback är mycket viktig för oss!

Vi vill bli och vara bäst för Er!

**Varma Hälsningar från alla medarbetare i Östhammarshem**