Om oss

Eknäsområdet Österbybruk

Eknäsområdet

2013-05-07 | Skribent: Östhammarshem

Till våra hyresgäster vid Eknäsområdet/Rosendal i Österbybruk:

Enligt de anslag uppsatta i trapphusen från Vattenfall Eldistribution AB så har de nu påbörjat ett arbete med sin utbyggnad av deras nät i området.

Detta medför en del olägenheter för våra hyresgäster i form av begränsad framkomlighet. Avspärrade parkeringsplatser kommer tas i anspråk av dem, då de måste gräva på platserna.

Följ deras anvisningar och vid frågor om detta kan ni kontakta entreprenörens kontaktperson Erik Persson på telefon 072-530 07 03.