Om oss

Garageronderingar

2018-10-03 | Skribent: Östhammarshem

Till våra garage-hyresgäster:

Under vceka 42 till 46 kommer vår entreprenör att utföra garagerondering, enligt lagkrav.

Elsäkerhet och portarnas funktion ,samt platsnyttjande kommer att kontrolleras.

Huvudnyckel kommer således att användas. 

Önskas närmare information om dessa arbeten, kan ni nå vår områdeschef Kjell Jansson på telefon 0173-425 53.