Om oss

Inbjudan till anbudsgivning

Östhammarshems logga

2015-02-05 | Skribent: Östhammarshem

Östhammarshem inbjuder Ditt företag att inkomma med anbud avseende inredning av vind till trygghetsboende, Prästgårdsvägen 12, Alunda.

Omfattning

Objektet består av att inreda ett befintligt vindsutrymme till 8st. lägenheter, gemensamhetsutrymme samt tvätttstuga för trygghetsboende.

Stor hänsyn ska tas till verksamhet för äldreboende som finns i samma byggnad.

Anbudets form och innehåll

Entreprenadform är totalentreprenad.

Tider

Anbudstidens utgång är 2015-03-05. Upphandling kommer att ske under vecka 11.

Sista dag för frågor med anledning av

förfrågningsunderlaget är 2015-02-26.

Byggnadsarbetena beräknas kunna börja 2015-03-15.

Slutbesiktning beräknas ske 2015-06-30.

https://tendsign.com/login.aspx?ReturnUrl=%2fbuyer%2findex.aspx

 

Med vänlig hälsning

Ralf Johansson

ÖSTHAMMARSHEM