Om oss

Inbjudan till anbudsgivning

Köpmangatan 10

2016-09-14 | Skribent: Östhammarshem

Östhammarshem inbjuder Ditt företag att inkomma med anbud avseende Köpmangatan 10-14 i Gimo.

För upphandlingen gäller lag om offentlig upphandling ( LOU ) med tillämpning av regler gällande tröskelvärdet.                       

Projektet består i ett nytt vattenburet värmesystem med vattenburna radiatorer, befintligt ventlationssystem ska ersättas med ett mekaniskt frånluftssystem samt nya tak. Beställaren har problem med befintligt rörsystem där rören går sönder med stora vattenskador som följd.

Hyresgästerna kommer vara kvarboende i lägenheterna.

Arbetna skall bedrivas så att störningar för hyresgästerna blir så minimala som möjligt.

Förfrågningsunderlaget finns tillängligt hos Visma Opic

Anbudstidens utgång är 2016-10-07 kl. 14.00.

Sista dag för frågor angående anbudsunderlaget är 2016-09-30.

Byggstart beräknas ske 2016-11-01.

Slutbesiktning 2017-12-01.