Om oss

Glöm inte att svara på Din hyresgästenkät!

Hyresgästenkät

2012-11-20 | Skribent: Östhammarshem

Vi hoppas att så många av våra hyresgäster som möjligt kan avsätta liten tid att svara på den nyss utskickade hyresgästenkäten.

De som har fått vårat uppdrag att utföra denna kundundersökning är ScandInfo Marketing Research.

Senast vi genomförde likadan undersökning var år 2010 och finner det dags igen.

Det är så viktigt för oss att få Er respons och feedback!

För att resultatet skall bli så rättvisande som möjligt är det viktigt att så många som möjligt svarar. Därför är just Dina synpunkter viktiga!

Du som besvarar enkäten har chansen att vinna en hyresfri månad. Det enda Du behöver göra är att skriva en slogan (se baksidan av enkäten).

Vinnarbidraget utses av Östhammarshem och vinnaren meddelas personligen. Detta innebär inte att anonymiteten bryts för den som svarar på enkäten. ScandInfo plockar ut tävlingsbidragen från enkätsvaren och redovisar dem separat till Östhammarshem. Anställda och anhöriga till anställda hos Östhammarshem har inte rätt att delta i slogantävlingen. Östhammarshem förbehåller sig rätten att använda (eller avstå från att använda) de insända bidragen i sin marknadsföring.

Du kan även svara via internet på www.webbsvar.net/osthammar eller använd den utskickade pappersenkäten och lägg den i det portofria svarskuvertet. Posta.

Tack för Din medverkan! Värdefull för oss.