Om oss

Ditt lägenhetsnummer hos skatteverket

Foto på dörr

2011-04-05 | Skribent: Östhammarshem

Många får säkert i dagarna ett brev från skatteverket med en fråga om lägenhetsnummer för folkbokförningen. Det du ska ange då är inte det lägenhetsnummer som gäller gentemot oss utan det som gäller gentemot skatteverket. Detta nummer framgår i trapphusen och på din hyresavi angivet "lantmäteriet lägenhetsnummer XXXX".

Får du inte ett brev så finns lägenhetsnumret redan registrerat hos skatteverket.