Om oss

Marmavägen Alunda

Trottoar

2014-04-04 | Skribent: Östhammarshem

Med start vecka 15 kommer arbete, med att anlägga en trottoar vid Marmavägen i Alunda, att påbörjas.

Ett säkerställande av trygghet för gångtrafikanter i området.

Arbetet startas med att flytta ut två belysningsstolpar och därefter kommer ett träd tas ned för att bereda plats för trottoaren.

Trottoaren kommer anläggas under senvår och sommar och vara klar senast i september.