Om oss

Ny VD från den 1 februari 2012

2011-12-14 | Skribent: Östhammarshem

Östhammarshems nuvarande VD Bengt Nordström går i pension och lämnar därmed sin tjänst den 1 februari. Ny VD efter Bengt blir Anders Erixon.

Anders Erixon är utbildad arkitekt från KTH och har tidigare arbetat bland annat som stadsarkitekt på Östhammars kommun. " I uppgiften att leda Östhammarshems bostadsförvaltning och utveckling känner jag en stark utmaning och stimulans i att i konkreta projekt skapa attraktiva nya och utveckla befintliga boendemiljöer i en av landets vackraste och kulturhistoriskt rikaste trakter", säger Anders. Han tycker också att boendemiljön är av central betydelse för vårt välbefinnande; miljöer som är väl utformade och vårdade skapar trivsel och inger trygghet hos oss människor.