Om oss

Nya biblioteket i Östhammar

2011-11-15 | Skribent: Östhammarshem

Pressrelease från Östhammarshem

Utvecklingen i Östhammars kommun är inne i en mycket positiv fas. Framtidstron i kommunen är stark, mycket beroende på stora företagsinvesteringar i Forsmark, Dannemora och Hargshamn.

Under de senaste två åren har efterfrågan på bostäder ökat markant i hela kommunen. I dagsläget har Östhammarshem ett fåtal lediga bostäder att erbjuda. Företaget gör nu en storsatsning i Österbybruk och Alunda, där vi tillför ytterligare 56 nya bostäder. I Östhammar påbörjas projekteringen för om- och tillbyggnad av Ulrikebergsområdet.

Östhammarshems huvuduppgift som kommunägt bostadsföretag är att tillgodose kommuninnevånarnas efterfrågan på bra bostäder. Vi satsar därför nu våra ekonomiska och personella resurser i första hand på bostadsproduktion.

Vårt engagemang tillsammans med kommunen i kvarteret Stadskällaren i Östhammar omfattande ombyggnation av  f d Stadshotellet till bibliotek samt ett mindre antal bostäder kommer därmed att avslutas tills vidare. Fastigheten kvarstår i kommunens ägo.

ÖSTHAMMARSHEM

VD Bengt Nordström                 Styrelseordförande Örjan Mattsson