Om oss

Nya hyror 2018

2017-12-01 | Skribent: Östhammarshem

2018 års hyror

 

Till hyresgästerna boende hos Stiftelsen Östhammarshem.

 

 

För att Östhammarshem skall kunna hantera delar av kostnadsökningar 2018 har överenskommelse med Hyresgästföreningen nåtts om en hyreshöjning på 0,79%. Förutom denna kommer en justering på hyran för garage- och motorvärmarplatser att ske under 2018.

 

Kostnader för bland annat vatten, avfallshantering, fastighetsel samt uppvärmning som ingår i hyran ökar under år 2018 med mellan 3 till 10%. Konsumentprisindex 2017 pekar på en kostnadsökning enligt statens inflationsmål på 2 %. Faktorprisindex för byggkostnaderna har stigit upp emot 2,7% det senaste året. En hyreshöjning på drygt 2% skulle krävas för att täcka enbart dessa kostnader. Kostnaderna för byggnads- och underhållsarbeten samt material ökar påtagligt i en hårt ansträngd byggmarknad.

 

Östhammarshem förvaltar och vårdar bostadsbeståndet för att hålla en god standard och boendekvalité. Vi planerar att genomföra ett omfattande underhålls- och förnyelsearbete också under 2018.  Hyresintäkterna i stiftelsen Östhammarshem går samtliga oavkortat tillbaka in i förvaltningen av bostadsbeståndet och utgör de medel som skall täcka bl.a. driftkostnaderna, värme, fastighetsel samt inre och yttre skötsel av gemensamma ytor.

 

Östhammarshem arbetar med ständiga förbättrings- och effektiviseringsåtgärder i förvaltningen för att minska kostnaderna och för att kunna möjliggöra produktion av tillkommande hyreslägenheter i Östhammars kommun. Allt för att erbjuda
” Ett hem att längta till”!

 

Gimo december 2017

 

ÖSTHAMMARSHEM