Om oss

Prästgatan Östhammar

Foto på Prästgatan

2013-10-30 | Skribent: Östhammarshem

Vattenfall planerar att förstärka upp elnätet för de nya byggnaderna på Sjötorget i Östhammar. För att kunna göra det så måste de gräva upp vår gräsmatta och lägga ner kablar. Arbetet beräknas starta i november och grässådd och asfaltering utförs under våren 2014.