Om oss

Ulriksgatan

2013-02-14 | Skribent: Östhammarshem

Ett kulvertläckage har medfört att vi måste gräva vid gångväg och tvättstuga vid Ulriksgatan 13. Från tvättstugan och mot fastigheten har en ränna grävits upp för att frilägga kulvertrör och kunna spåra läckan. Den är nu hittad och lagad temporärt men ny kulvert är beställd och inom två veckor är man klar med detta.

Under denna tid kommer det att vara uppgrävt och avspärrat där.

För gångtrafikanter till tvättstugan har en "bro-lösning" ordnats.

Vi beklagar omak i framkomlighet under denna tid och ska se till att dessa löses så bra som möjligt!