Om oss

Ulriksgatan 10-18

vattendroppar med texten vatten

2014-08-11 | Skribent: Östhammarshem

Meddelande till hyresgäster på Ulriksgatan 10-18:

Som vi aviserat på entrédörrarna till respektive trapphus så kommer nu vattensystemet att kopplas om, som ett led i bergvärmearbetena.

( Läs även lapparna som sitter på portarna )

Detta medför att Söderlunds Rör måste stänga av vattnet under vecka 34 och 35 enligt ett löpande schema.

Trapphus 10 berörs den 18/8

Trapphus 11 berörs den 19/8

Trapphus 12 berörs den 20/8

Trapphus 15 berörs den 21/8

Trapphus 14 berörs den 22/8

Trapphus 13 berörs den 25/8

Trapphus 18 berörs den 26/8

Trapphus 17 berörs den 27/8

Trapphus 16 berörs den 28/8

Håll kranarna stängda , det kommer att pusta då ni öppnar dem igen, så var försiktiga.

Vidare information kan ni få av montören för arbetena;

Mikael 073-049 65 03

Arbetsledare Gunnar Svensson 070-674 24 08.