Om oss

Utemiljö Gimo

Markarbeten Vattentornet Gimo

2013-10-11 | Skribent: Östhammarshem

En av våra grundstenar är att våra hyresgäster skall ha ett tryggt boende och som ett led i detta så sker ständiga förbättringar i boendemiljöer.

Turen har nu kommit till områden i Gimo och vi har just blivit klara med område Sågargatan, där mark och rabatter setts över samt belysningar och förbättrad tillgänglighet. Nya siffror är uppsatta på fasaderna för att förtydliga för boende, besökare och även räddningstjänst.

Det pågår arbeten vid Vattentornet där vi även utökar belysningar för att öka trygghetskänslan.

Vi tackar vår huvudentreprenör PEAB för gott samarbete i dessa arbeten!