Om oss

ANBUD - Markentreprenad

Beskärning av blommande träd

Östhammarshem infodrar anbud för tillsyn och felavhjälpande underhåll av mark, markutrustning samt till delas, byggnad- och är uppdelad i en Markentreprenad och en Snöentreprenad.

Totalt omfattas ca 83 fastigheter med ca 465 000m² skötselarea på tomt.

Markentreprenaden omfatta; Mark, markutrustning samt garagebyggnader, carportar och tak. Snöentreprenaden omfattar; Snö-& halkbekämpning samt sandupptagning på mark och byggnader. Felavhjälpande underhåll ingår till delar i bägge entreprenaderna.

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas från TendSign. Internetadress:

https://tendsign.com/doc.aspx?ID=77907

Sista anbudsdag: 2015-06-17

Anbud skickas till:

Fasticon AB

Att: Hans Fredin

Box 6106

SE-102 32 Stockholm