Energipris

Foto på Åke vid Engelbrektsgatan

Årets värmepumpskommun 2009

Under hösten 2010 mottog Östhammarshem och Östhammars kommun ett energipris för årets värmepumpskommun 2009. Priset delades ut av Svensk Värmepumpförening (SVEP) på Östhammarshems huvudkontor i Gimo den 31 mars 2010.

Vi är mycket stolta över att vår kommun utsetts till en energisparade kommun i hög klass.

För vår del påbörjades energisparandet i mitten av 1990-talet. Då var det tilläggsisolering på vindar som genomfördes.

Strax därefter borrade vi den första anläggningen för bergvärme på Våra Gårdar i Östhammar. Vi har därefter arbetat kontinuerligt med värme och lagt upp en  energiplan.

Under 2011 beräknas alla oljepannor vara borta i vårt bestånd.

Energieffektivisering handlar också om värmeåtervinning, effektiva ventilationsaggregat, injusteringar i undercentraler och tilläggsisoleringar.

Utmärkelsen " Årets energikommun " sporrar naturligtvis medarbetarna i Östhammarshem ytterligare för att på ett effektivt sätt minska kostandsutveckligen även i framtiden.