Energiprojekt Prästgatan Östhammar

Energi-statistik Prästgatan

Under våren och sommaren 2017 har Östhammarshem genomfört ett energieffektiviserings-projekt på Prästgatan i Östhammar.

Vi börjar nu kunna avläsa efffekterna av vårt projekt.

Under perioden januari till augusti har vi minskat vår energianvändning med 58% eller 190.987 kWh.

Projeketet är en del i vårt långsiktiga mål att minska vår miljöpåverkan och finns med i våra miljömål.

En minskning med 190.987 kWh för 8 månader motsvarar 3,82 ton koldioxid.

Det känns bra att lämna över en lite bättre värld till våra kommande hyresgäster.

Östhammarshem fortsätter sitt arbete för en bättre värld.