Kvalitetssäkring

Kvalitets- och miljöarbete i Östhammarshem

Sedan år 2000 är Östhammarshem kvalitetscertifierat enligt ISO 9001. Vårt kvalitets- och miljöarbete förbättras och utvecklas ständigt. Sedan våren 2003 är företaget miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Östhammarshem har därmed ett integrerat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem för sin verksamhet.

Kvalitets- och miljötänkande har en fortsatt prioritet hos Östhammarshem.