Hargshamn

Båthamnen i Hargshamn

Välkommen till Hargshamn!
Hargshamn ligger vid havet och samhället består främst av äldre villabebyggelse uppförd utanför hamnen, som varit i drift sedan 1600-talet.
Idag används djuphamnen för olika transporter.
Ett säkert vårtecken startar i småbåtshamnen och Adam och Eva trängs med gullvivorna i backarna.
Ett annat är när strömmingen kommer in i viken och fiskare med spön trängs på bryggor, pirer och båtar.
I dag bor drygt 300 personer i Hargshamn. Här finns en väl fungerande campingplats och en mycket barnvänlig badplats.